Menu

ZAKAJ IMPOL?
KER IZPOLNIMO VAŠE ŽELJE, PRILAGODIMO SE RAZLIČNIM ZAHTEVAM IN SKUPAJ Z VAMI RAZVIJAMO IZDELEK, KI DOSEGA VISOKE STANDARDE KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI. SMO RAZNOVRSTNI IN ENKRATNI OBENEM.

Korporativni film skupine Impol

O PROJEKTU

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si

KONCEPT IN PRISTOP

Projekt temelji na razvoju celovitega simulacijskega sistema procesne poti aluminijevih polizdelkov.

Strjevanje, homogenizacija, rekristalizacija in druge toplotne in utrjevalne obdelave aluminijevih zlitin so pomemben del procesa za nastajanje kvalitetnih zlitin in za napovedovanje njihovih končnih lastnosti oz. lastnosti po določeni toplotni obdelavi, zato je potrebna natančna karakterizacija materiala v različnih fazah predelave.

Rezultati

Pri projektu bomo vzporedno z razvijanjem modela za napovedovanje mikrostrukturnih in mehanskih lastnosti aluminijevih zlitin pripravili določene šarže zlitin s točno določeno kemijsko sestavo in toplotno obdelavo ter naredili podrobno mikrostrukturno karakterizacijo in mehansko testiranje.

Rezultate mikrostrukturne karakterizacije bomo primerjali z modelom in s tem določili/izboljšali napoved razvitega modela; primerjava teorija – realno stanje. Rezultati karakterizacije materialov v določenih fazah bodo tudi vstopni podatki za razvoj modela. Sestavo izbranih aluminijevih zlitin in termično obdelavo bomo določili skupaj s predstavniki iz industrije. Karakterizacija zlitin bo potekala po vsaki stopnji toplotne obdelave (strjevanje, homogenizacija, rekristalizacija …), tako da bomo dobili mikrostrukturne lastnosti (razvoj mikrostrukture) v vsaki posamezni fazi in te primerjali z napovedmi iz modela. Z realno mikrostrukturo bomo omogočili razvoj modela za napoved mikrostrukturnih in mehanskih lastnosti materiala po posamezni toplotni obdelavi in s tem omogočili natančnejše napovedovanje lastnosti končnega materiala.

Razvoj

MARTIN bo izboljšal konkurenčnost slovenske industrije aluminija in prispeval k ustvarjanju znanja in metod za preoblikovanje tega sektorja iz energijsko in okoljsko intenzivne industrije v industrijo znanja ter to industrijo popeljal v smeri industrije 4.0.

Projekt bo vpeljal nove metode pri razvoju izdelkov na podlagi večfizikalnega in večnivojskega sklopljenega modeliranja in bo omogočil izdelavo visokokakovostnih izdelkov tudi na podlagi velikega deleža recikliranega aluminija. To bo omogočilo razvoj širše palate visokokakovostnih aluminijevih zlitin in izboljšanje učinkovitosti izdelave.

MARTIN predstavlja pomembno vsebinsko spremembo industrijskih raziskav in razvoja, saj dopolnjuje uveljavljene eksperimentalne raziskave z uvedbo novih simulacijskih metod, njihovo bistveno nadgradjo ter povezovanje. To bo omogočilo kakovostnejšo proizvodnjo, integracijo materialne zmogljivosti in optimizacijo končnih lastnosti izdelkov. Opisano bo pripomoglo k zmanjšanju eksperimentalnega razvoja in raziskav ter dragega poskušanja na industrijskih napravah. Novo znanje in izkušnje, ustvarjene z vpeljavo vrhunskih, že nagrajenih znanstvenih rezultatov (denimo Zoisova nagrada, nagrada ICCES) v industrijsko uporabna orodja za simulacijo termomehanskega procesiranja celotnih razvejanih procesnih poti aluminijevih zlitin in bo tako pripomogel k optimizaciji teh poti.

MARTIN bo vplival na bistveno zmanjšanje stroškov in porabe energije pri razvoju novih zlitin ter izdelkov. Multidisciplinarno bo povezal simulacijska orodja v projektu nastopajočih institucij znanja, njihovo laboratorijsko in industrijsko verifikacijo.


Več informacij
                                          
Vodja projekta
Dr. Peter Cvahte                               
Impol, d.o.o.                                             
peter.cvahte@impol.si                          
Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica                                    

Projektna pisarna
Urška Kukovič Rajšp
Kadring, d.o.o.
urska.kukovic@kadring.si, 040 602 491
Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica