Menu

Sodelovanje

Iščemo nove ideje, verjamemo v moč znanja

Usmerjeni smo v uvajanje sprememb, sprejemanje izboljšav in iskanje novih priložnosti. Slednje nam uspeva tudi s pomočjo dolgotrajnega partnerskega odnosa z univerzami, inštituti in drugimi razvojnimi organizacijami, s katerimi dosegamo sinergijske učinke na področju razvoja. Inštitutom omogočamo uporabo naše opreme – naravnega laboratorija – pri izvajanju raziskovalnih nalog, s pomočjo katerih osvajamo nova znanja, ki jih apliciramo v naše proizvodne procese. Sodelovali smo pri številnih raziskovalno-razvojnih projektih, ki so pomembno prispevali k napredku znanosti, obenem pa so nas okrepili s praktičnimi orodji za kakovostnejše delo in doseganje odličnih poslovnih rezultatov.


Naši najpomembnejši partnerji so:

  • Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani,
  • Inštitut za kovinske materiale in tehnologije,
  • Institut »Jožef Stefan« – Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije,
  • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Kontakt
dr. Peter Cvahte 
T: 00386 2 845 39 07
E: peter.cvahte@impol.si