Menu

Laboratoriji

Vedno preverjamo ustreznost naših izdelkov

Zadovoljstvo kupca ustvarjamo z doseganjem konsistentne kakovosti, pri čemer si pomagamo tudi z rednim spremljanjem procesov, s preverjanjem kakovosti izdelkov in z raziskovanjem ter izboljševanjem lastnosti naših izdelkov. V ta namen znotraj skupine delujeta dva velika laboratorija, in sicer laboratorij za metalurške in laboratorij za metalografske raziskave.

V laboratoriju za metalurške preiskave izvajamo mehansko preizkušanje, merjenje trdot in preizkušanje globokovlečnih lastnosti. Redno spremljamo novosti na področju preizkušanja in implementiramo najnovejše zahteve standardov v metode preizkušanja.

V laboratoriju za metalografske preiskave se ukvarjamo z odkrivanjem zgodovine materiala in s karakterizacijo segmentov pri mikrostrukturi. Metalografska analiza poteka s pomočjo optične mikroskopije. Za zanesljivo določanje vrste materiala in posameznih delcev uporabljamo elektronsko mikroskopijo z EDS-detektorjem.

Posebno pozornost namenjamo tudi kemijskim preiskavam, kjer se ukvarjamo s spektroskopskim določanjem kemijske sestave aluminijevih zlitin, z analitično kemijo in analizo odpadnih voda.

Kontakt:

dr. Varužan Kevorkijan
T: 00386 2 845 37 35
E: varuzan.kevorkijan@impol.si