Menu

EN 9100

Marca 2019 smo prejeli certifikat EN 9100. Certifikat je mednarodno veljaven dokument in je bistvena sestavina za vstop v letalsko industrijo. Cerificiranje je vodila certifikacijska hiša DQS. Presoja je zajemala izpolnjevanje zahtev vseh točk standarda, razen razvoja izdelkov za letalsko industrijo, saj izdelkov ne razvijamo sami. Pridobljen certifikat nam omogoča vstop na zahtevno tržišče visokokakovostnih izdelkov za letalsko industrijo. Kot nosilec certifikata smo prepoznani v informacijskem sistemu OASIS, kjer so potencialnim kupcem na voljo vse informacije o našem certificiranem proizvodnem programu.